ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο Όμιλος εταιρειών Getian General Services Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Charilaos Apostolides Public Ltd, δραστηριοποιείται στη παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος από το Μάρτιο του 1976, ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Λακατάμειας στην Επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και τις προκλήσεις των εποχών, το 2009 η εταιρεία Getian General Services προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλες επαρχίες. Συγκεκριμένα, επεκτάθηκε στην επαρχία Λάρνακας με τη δημιουργία της εταιρείας Sky Concrete Ltd και στην περιοχή Χοιροκοιτίας, με την Εταιρεία Sky Beton Ltd.

Σήμερα, με δύο εργοστάσια παραγωγής στη Λευκωσία, δύο στη Λάρνακα και τρία στην επαρχία Λεμεσού έχει καθιερωθεί στην αγορά ως ο πλέον αξιόπιστος προμηθευτής έτοιμου σκυροδέματος και κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο της βιομηχανίας έτοιμου σκυροδέματος. H Εταιρεία μας διαθέτει επίσης κινητές μονάδες για επιτόπου παραγωγή σκυροδέματος σε μεγάλα έργα.

Με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της. Προσφέρει παράλληλα, συνεχή τεχνική υποστήριξη τόσο σε εύκολα όσο και σε δύσκολα και απαιτητικά τεχνικά έργα. Η τεχνογνωσία, η τεχνολογία, η ευρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, ο σεβασμός στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, είναι οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του Ομίλου.

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας (συνεργάτες και καταναλωτές) με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας.