ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Οι σοβάδες είναι μίγμα από άμμο, τσιμέντο ή /και ασβέστη, νερού και ειδικών προσμίκτων, όπου μετά την ανάμειξη τους σε αναμεικτήρα παίρνουν τη μορφή ενός εύπλαστου και άριστα εργάσιμου πολτού που στη συνέχεια, μετά την επίστρωση με τη δράση του ατμοσφαιρικού αέρα ή/και του νερού πήζει και σκληραίνει και δίνει μια ομοιόμορφη επιφάνεια στην οποία μπορεί να εδράσει οτιδήποτε λόγω της υψηλής θλιπτικής αντοχής που αναπτύσσει. 

 

thermo_sova61

 

Χαρακτηριστικά:

  • Σταθερή και ελεγμένη ποιότητα.

  • Ελεγχόμενη σκληρότητα, εργασιμότητα, σφαιρικότητα, απορροφητικότητα, ειδικό βάρος.

  • Απλοποιεί την εργασία διότι μειώνει το χρόνο περάτωσης του σοβατίσματος, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό σοβά σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.   

Ιδιότητες:

  • Αύξηση της παραγωγής στο εργοτάξιο σε σχέση με τους σοβάδες που αναμειγνίονται στο ίδιο το εργοτάξιο λόγω του ψηλού εργατικού κόστους.

  • Μείωση της απώλειας λόγω της υψηλής πρόσφυσης.