ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

 • Εμφανές σκυρόδεμα (Fare face concrete)

 • Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious concrete) Το Πράσινο Σκυρόδεμα

 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Shotcrete)

 • Αυτεπιπεδούμενο μη αυρρικνούμενα δάπεδα (Self Leveling Floors)

 • Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα - (Self Compacting Concrete - SCC)

 • Ινοοπλισμένο Σκυρόδεμα

 • Σκυρόδεμαπλήρωσης Ορυγμάτων – Τάφρων (CLSM): (Controlled Low Strength Material)

 • Σκυρόδεμα ταχείας πήξης

 • Σκυρόδεμα Υψηλών Αντοχών

 • Έγχρωμα Σκυροδέματα

 • Υλικό Πλήρωσης Γεωθερμικών Γεωτρήσεων

 • Ανεπίχριστο

 • Ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά

 • Μειωμένης υδατοπερατότητας

 • Παραθαλάσσιου περιβάλλοντος

 • Ανθεκτικό σε χημικές προσβολές
   

Για τη μελέτη και κατασκευή των έργων χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες σκυροδέματος του Πίνακα 2.2, όπου ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορίας ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου και ο δεύτερος ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου σε MPa.

Πίνακας 2.2. Κατηγορίες Σκυροδέματος

Κατηγορία Σκυροδέματος

fck,κυλ.

(MPa)

fck,κύβου

(MPa) N/mm2

C 8/10

8

10

C 12/15

12

15

C 16/20

16

20

C 20/25

20

25

C 25/30

25

30

C 30/37

30

37

C35/45

35

45

C 40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60