ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

diaperatoΤο Διαπερατό σκυρόδεμα (pervious concrete) είναι ένα ανθεκτικό, υψηλού πορώδους Σκυρόδεμα, που επιτρέπει την εύκολη αποχέτευση του νερού στο έδαφος, με μηδενικές διαρροές. Κατ' αυτό τον τρόπο το νερό απορροφάται από τη γη χωρίς να γίνονται ζημιές στο έδαφος.


Σχηματίζεται από τη μίξη χονδρόκοκκων αδρανών τσιμέντου - νερού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά διαστήματα στη μάζα του, μεγαλύτερα του 20%, γεγονός που επιτρέπει στο νερό και τον αέρα να διαπερνά τη μάζα του, κάνοντας το ένα σημαντικό δομικό στοιχείο που σέβεται το περιβάλλον, με ικανότητα αντοχής σε μετακινήσεις φορτίων της κατασκευής.


Τομείς χρήσης:

  • Κάλυψη εξωτερικών μεγάλων επιφανειών όπως χώροι στάθμευσης, εξωτερικοί χώροι οικιών, δρόμοι προσπέλασης πεζών σε πάρκα αναψυχής

  • Κάλυψη επιφανειών πλατειών, εξωτερικών χώρων εργοστασίων,

  • Διάστρωση υπόγειων με έντονη παρουσία νερού.