CHAPO QUARRIES LTD

Η CHAPO QUARRIES Ltd είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Χαρίλαος Αποστολίδης Δημόσια Λτδ και αδελφική εταιρεία της Getian General Services Ltd. Στόχος μας είναι η παραγωγή αδρανών και όλων των άλλων οικοδομικών λατομικών υλικών με ψηλές προδιαγραφές ικανοποιώντας τόσο τα τοπικά αλλά και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με την ευρωπαϊκή σήμανση CE MARKING.

  1. Αδρανή για σκυρόδεμα CYS EN 12620
  2. Αδρανή για ασφαλτομίγματα και επιστρώσεις δρόμων, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων CYS EN 13043
  3. Αδρανή για υλικά σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένα, για χρήση στα τεχνικά έργα και στην οδοποιία CYS EN 13242
  4. Αδρανή για κονίαμα CYS EN 13139

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι πρωταρχικό στοιχείο σ' όλες μας τις εξορυκτικές και παραγωγικές διαδικασίες.

Το 2007 η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει καινούργια, σύγχρονη και μοντέρνα μονάδα επεξεργασίας των αδρανών υλικών, ικανοποιώντας όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια και κανονισμούς ασφαλείας για την διασφάλιση τόσο της ποιότητας των υλικών αλλά και της ποιότητας του εργασιακού χώρου των ανθρώπων μας.