ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

Το Εμφανές Σκυρόδεμα (Fare Face) είναι το σκυρόδεμα που τοποθετείται σε μια οικοδομή και δεν καλύπτεται από Επιχρίσματα. Παλαιότερα, οι κατασκευές από σκυρόδεμα απαραίτητα επενδύονταν εξωτερικά. Σήμερα όμως η επέκταση της οικοδομικής βιομηχανίας και η αντίληψη στις σύγχρονές αρχιτεκτονικές τάσεις της κατασκευής αρκετά καλαίσθητων σκυροδέματων ώστε να παραμένουν εμφανή. Εμφανή σκυροδέματα πέραν του ότι μπορούν να παραχθουν στο γκρίζο χρώμα του σκυροδέματος, μπορούν να παραχθούν και σε χρωματισμούς της αρεσκείας του πελάτη.

 

ff

 

H επιφάνεια του σκυροδέματος μπορεί να διαμορφωθεί κατά βούληση με διάφορες τεχνικές που εφαρμόζονται, είτε με ειδικά καλούπια, είτε με επεξεργασία της επιφάνειάς του σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικών αδρανών.