ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

loutra

  • Εργαστηριακός έλεγχος των πρώτων υλών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων για τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος
  • Λήψη δοκιμίων στα εργοτάξια, μεταφορά και συντήρηση σε θερμαινόμενα υδατόλουτρα με ελεγχόμενη θερμοκρασία από 18 μέχρι 22ο βαθμούς
  • Θραύση δοκιμίων στο εργαστήριο της εταιρείας μας ή στο εργαστήριο επιθυμίας του Πελάτη
  • Η θλιπτική αντοχή ελέγχεται στις 7, 28,  και 56 ημέρες ωρίμανσης
  • Δειγματοληψία σκυροδέματος στις μονάδες παραγωγής σε καθημερινή βάση, για όλες τις κατηγορίες σκυροδέματος όπως απαιτείται από το αντίστοιχο πρότυπο