ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυροδέμα είναι ένας τύπος σκυροδέματος που του επιτρέπει να ρέει υπό την επίδραση του ιδίου του βάρους του, να γεμίζει τους ξυλοτύπους διερχόμενο μέσα από πυκνό οπλισμό και τελικά να σχηματίζει κατά τη σκλήρυνσή του ένα πυκνό και ικανοποιητικά ομοιογενές υλικό χωρίς την ανάγκη συμπύκνωσης με μηχανικά μέσα.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στις βελτιωμένες ρεολογικές (ρεοπλαστικές) ιδιότητες του υλικού, οι οποίες οφείλονται στην ύπαρξη μεγάλης ποσότητας λεπτών υλικών σε συνδυασμό με αυξημένη δοσολογία ενός ισχυρού υπερρευστοποιητή. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η παραγωγή ενός σκυροδέματος με χαμηλή τάση διαρροής, η χρήση του οποίου είναι ιδανική για περιπτώσεις προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων, γεωμετρικά δύσκολων διατομών και στοιχείων με αυξημένη ποσότητα οπλισμού. Παρά την όλο και αυξανόμενη διάδοση του αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση του στην Κύπρο παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

 

autosimpiknoumeno

 

 

 

 

 

Το ΑΣΣ εμφανίζει σειρά πλεονεκτημάτων, όπως:

 

  • Μειωμένη εργατική δαπάνη
  • Καλύτερη τελική επιφάνεια σκυροδέματος                                                 
  • Ευκολότερη διάστρωση
  • Βελτιωμένη ανθεκτικότητα