ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete) είναι σκυρόδεμα λεπτής διαβάθμισης αδρανών που τοποθετήτε με εκτόξευση. Είναι ένα ευπροσάρμοστο υλικό που προσφέρει υψηλή θλιπτική αντοχή, έχει καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, σε χάλυβα, σε βράχο, κ.ά. Μπορεί να πάρει εύκολα οποιοδήποτε σχήμα και περίγραμμα και να εφαρμοστεί χωρίς ξυλότυπο.

 

 

                                                          ektoxeyomeno_1

 

 

 

Τομείς χρήσης:                                        

  • Ενίσχυση κτιριακών έργων (οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία)
  • Σταθεροποίηση πρανών εκσκαφών (από άργυλο ή άλλα σαφραρυγματομένα και αποσαθρωμένα).